(Select a country below for a different checklist)

  (Click on a country on the map for a different checklist)

 
 
  Somalia:  21 species
 
Heliobolus spekii scorteccii (ARILLO, BALLETTO & SPANO, 1965)
Heliobolus spekii sextaeniata (STEJNEGER, 1893)
Latastia boscai boscai BEDRIAGA, 1884
Latastia boscai arenicola PARKER, 1942
Latastia boscai burii BOULENGER, 1907
Latastia boscai  BEDRIAGA, 1884
Latastia caeruleopunctata PARKER, 1935
Latastia cherchii ARILLO et al., 1967
Latastia doriai doriai BEDRIAGA, 1884
Latastia doriai scorteccii ARILLO, BALLETTO & SPANO, 1967
Latastia longicaudata longicaudata (REUSS, 1834)
Latastia longicaudata lanzai ARILLO, BALLETTO & SPANI, 1967
Latastia longicaudata revoili (VAILLANT, 1882)
Latastia petersiana MERTENS, 1938
Latastia taylori PARKER, 1942
Mesalina ercolinii (LANZA & POGGESI, 1975)
Mesalina martini (BOULENGER, 1897)
Philochortus hardeggeri (STEINDACHNER, 1891)
Philochortus intermedius  BOULENGER, 1917
Philochortus intermedius BOULENGER, 1917
Philochortus phillipsi (BOULENGER, 1898)
Philochortus spinalis (PETERS, 1874)
Pseuderemias brenneri (PETERS, 1869)
Pseuderemias erythrosticta (BOULENGER, 1892)
Pseuderemias mucronata (BLANFORD, 1870)
Pseuderemias savagei (LAURENT & GANS, 1965)
Pseuderemias septemstriata (PARKER, 1942)
Pseuderemias smithii (BOULENGER, 1895)
Pseuderemias striatus striatus (PETERS, 1874)
Pseuderemias striatus gardoensis (ARILLO, BALLETTO & SPANÒ, 1965)
 
 

Latastia longicaudata longicaudata

 

Latastia longicaudata longicaudata

 

  (REUSS, 1834)

 
 
 

Northern Somalia (West Galbeed to Bari).


 
 

Source: Amphibians and reptiles of the somali Democratic Republic, LANZA 1988

 
 
 
 
 

Latastia longicaudata longicaudata  © 2006 Tomáš Mazuch